Κοπή Βασιλόπιτας φιλαρμονικής

Δημοτική Φιλαρμονική Πεντάπολης
Κοπή βασιλόπιτας και απονομή απολυτηρίων διπλωμάτων.

Κοπή βασιλόπιτας 2010 και απονομή απολυτηρίων διπλωμάτων.

Κοπή βασιλόπιτας 2011 και απονομή απολυτηρίων διπλωμάτων.

Κοπή βασιλόπιτας 2012 και απονομή απολυτηρίων διπλωμάτων.

Κοπή βασιλόπιτας 2013 και απονομή απολυτηρίων διπλωμάτων.

Κοπή βασιλόπιτας 2014 και απονομή απολυτηρίων διπλωμάτων.

Κοπή βασιλόπιτας 2015 και απονομή απολυτηρίων διπλωμάτων.

Κοπή βασιλόπιτας 2017 και απονομή απολυτηρίων διπλωμάτων.

Κοπή βασιλόπιτας 2018 και απονομή απολυτηρίων διπλωμάτων.

Κοπή βασιλόπιτας 2009 και απονομή απολυτηρίων διπλωμάτων.