Διοικητικά Συμβούλια

Το Δ. Σ. του Νομικού προσώπου είναι πενταμελές και αποτελείται από δύο δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης, ένα δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευση , έναν εκπρόσωπου του Τοπικού συμβουλίου της Πεντάπολης και έναν δημότη με την ιδιότητα του μουσικού.

Στο συμβούλιο επίσης συμμετέχει ο αρχιμουσικός χωρίς δικαίωμα ψήφου.

  1. 2009   Η  Φιλαρμονική είναι πλέον Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ  και ως πρώτο Δ.Σ ορίζονται ο Δήμαρχος Τσικές Βασίλης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μπαδέκας Απόστολος και Τσούκαλος Χρήστος, ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Πεντάπολης Σύρπας Βασίλης (αντικαταστάθηκε στην συνέχει από την Κουτσουρέλη Φωτεινή) και ο Δημότης με την ιδιότητα του μουσικού Λασπάς Τάσος στο Συμβούλιο συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Αρχιμουσικός Καρατζιάς Γιάννης.
  2. 2012   Το νέο Δ.Σ της Φιλαρμονικής αποτελείτε από τους : Τερζή Μαρία (πρόεδρος ) Φούρλιο Νικόλαο ( αντιπρόεδρος) στην διετία αντικαταστάθηκε από τον Καραμπατζιάκη Θεόδωρο και τα μέλη Τσούκαλο Χρήστο, Σιάβιακλη Δημήτριο και Λασπά Αναστάσιο, στο Συμβούλιο συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Αρχιμουσικός Καρατζιάς Γιάννης.
  3. 2014   Το νέο Δ.Σ της Φιλαρμονικής αποτελείτε από τους : Μήλτσιο Δημήτριο (πρόεδρος ) και τα μέλη Θεοδοσιάδη Θεοδόση, Παπουτσή Δήμητρα, Ισσά Πασχαλία και Λασπά Αναστάσιο, στο Συμβούλιο συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Αρχιμουσικός Καρατζιάς Γιάννης.