Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Ήταν πριν 1 χρόνο που το Τοπικό συμβούλιο της Πεντάπολης ενεργοποίησε προηγούμενη απόφαση του περι σύσταση επιτροπής που θα ασχολείται με τα προβλήματα της Φιλαρμονικής. Η επιτροπή αυτή μαζί  με την Δημοτική αρχή ξεκίνησε τις διαδικασίες ώστε να γίνει η Φιλαρμονική ΝΠΔΔ, πράγματι στις 25 Μαϊου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εμμ. Παππά με την 157/2009 ιστορική απόφαση του αποφάσισε να δημιουργήσει   νομικό πρόσωπο στον Δήμο με την επωνυμία «Δημοτική Φιλαρμονική Πεντάπολης Δήμου Εμμ. Παππά». Στις 23-7-2009 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1488/2009  η σύσταση του Νομικού Προσώπου και σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο συστάθηκε το 1ο Δ.Σ. με μέλη : Τον Δήμαρχο Τσικέ Βασίλειο, τους Δημοτικούς Συμβούλους Μπαδέκα Απόστολο και Τσούκαλο Χρήστο, τον Πρόεδρο του Τ.Δ .Πεντάπολης Σύρπα Βασίλειο και τον Δημότη Λασπά Αναστάσιο. Πρώτη δουλειά του νέου Δ.Σ. είναι να δημιουργήσει  τον κανονισμό λειτουργίας και διοίκησης της Φιλαρμονικής τον οποίο θα εγκρίνει στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο.