Μουσική Δανειστική βιβλιοθήκη

Ο Δήμος  Εμμανουήλ Παππά μετά από εισήγηση της Φιλαρμονικής προχώρησε στην αγορά 20 μουσικών βιβλίων τα οποία θα συμπεριληφθούν στην Μουσική Δανειστική βιβλιοθήκη της Φιλαρμονικής μας που δημιουργήθηκε  τον Φεβρουάριο του 2009.

Μετά από την αγορά αυτή η Μουσική Δανειστική βιβλιοθήκη έχει περίπου 50 βιβλία τα οποία μπορούν να πάρουν να διαβάσουν και να μελετήσουν τα μέλη της.