Εγγραφές 2014

ΝότεςΑπο σήμερα και μέχρι της 26 Σεπτεμβρίου θα γίνονται εγγραφές νέων φιλόδοξων μουσικών στο τμήμα θεωρίας της Φιλαρμονικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της Φιλαρμονικής 2321071677 πρωί και απογευμα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (facebook και email ) περισσότερες πληροφορίες καθώς και οπτικοακουστικό υλικό θα βρείτε στην επισημη ιστοσελίδα της Φιλαρμονικής www.pentapoliband.gr