3ο Περιφερειακό Φεστιβάλ Φιλαρμονικών

27η Συνάντηση Φιλαρμονικών