Χριστουγεννιάτικη συναυλία στον Νέο Σκοπό

Χριστουγεννιάτικη συναυλία στον Νέο Σκοπό