Καλοκαιρινή Συναυλία στο Νέο Σκοπό

Καλοκαιρινή Συναυλία στο Νέο Σκοπό