Καλοκαιρινή Συναυλία στο Ροδολίβος Σερρών

Καλοκαιρινή Συναυλία στο Ροδολίβος Σερρών