Εκδηλώσεις 2014

Rock και heavy metal.
Φωτογραφίες από τις πρόβες. Ευχαριστούμε την Ιωάννα Μελισσινού και την Ηρώ Κιοραποστόλου για το φωτογραφικό υλικό.

16.Ροκ συναυλία.jpg
17.Ροκ συναυλία.jpg
18.Ροκ συναυλία.jpg
19.Ροκ συναυλία.jpg
20.Ροκ συναυλία.jpg
21.Ροκ συναυλία.jpg
01.Ροκ συναυλία.jpg
02.Ροκ συναυλία.jpg
03.Ροκ συναυλία.jpg
04.Ροκ συναυλία.jpg
05.Ροκ συναυλία.jpg
06.Ροκ συναυλία.jpg
07.Ροκ συναυλία.jpg
08.Ροκ συναυλία.jpg
09.Ροκ συναυλία.jpg
10.Ροκ συναυλία.jpg
11.Ροκ συναυλία.jpg
12.Ροκ συναυλία.jpg
13.Ροκ συναυλία.jpg
14.Ροκ συναυλία.jpg
15.Ροκ συναυλία.jpg
16.Ροκ συναυλία.jpg
16.Ροκ συναυλία.jpg
17.Ροκ συναυλία.jpg
18.Ροκ συναυλία.jpg
19.Ροκ συναυλία.jpg
20.Ροκ συναυλία.jpg
21.Ροκ συναυλία.jpg
01.Ροκ συναυλία.jpg
02.Ροκ συναυλία.jpg
03.Ροκ συναυλία.jpg
04.Ροκ συναυλία.jpg
05.Ροκ συναυλία.jpg
06.Ροκ συναυλία.jpg